Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Thứ năm - 03/01/2013 14:32

Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế là sự ra đời và phát triển ngày càng nhiều của các công ty đa quốc gia.

Các công ty này hoạt động thành công trên phạm vi quốc tế nhờ khả năng quản lý tốt của các nhà quản trị tài chính khi biết kết hợp sự đa dạng và dự đoán được những thay đổi đến từ yếu tố “đa quốc gia” để tạo nên giá trị tổng thể cao nhất.

Công ty đa quốc gia (MNC) là công ty tham gia vào quá trình sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ ở nhiều nước. Công ty đa quốc gia bao gồm một công ty mẹ đặt tại chính quốc và có ít nhất 5 hoặc 6 công ty con ở nước ngoài. Một số công ty đa quốc gia có tới 100 công ty con ở nước ngoài trên khắp thế giới. Các công ty này có thể ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ quốc tế và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa (Theo Liên hiệp quốc, có ít nhất 35.000 công ty con trên thế giới có thể xem là công ty đa quốc gia). Quản trị tài chính công ty đa quốc gia có một số nội dung cơ bản như sau:

Quyết định đầu tư

- Đầu tư trực tiếp:

Các MNC đầu tư vào các cơ hội kinh doanh ở nước ngoài bằng cách tiến hành đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chủ yếu là đầu tư vào các tài sản thực ở nước ngoài (như đất đai, nhà xưởng hoặc các nhà máy đang hoạt động...).

- Đầu tư gián tiếp:

Đối với các MNC khi mà thị trường và người tiêu dùng là toàn cầu thì các nhà đầu tư của nước này có thể mua cổ phiếu và trái phiếu của nước khác và ngược lại. Lợi ích của đầu tư quốc tế là rất nhiều, nhưng có thể thấy ngay là một sự đầu tư trọng điểm được rải đều trên phạm vi quốc tế thì nó sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn khi chỉ tập trung vào thị trường nội địa.

Quyết định tài trợ

Các MNC thường sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho các dự án dài hạn. Để đưa ra quyết định tài trợ dài hạn, MNC phải xác định lượng tiền đang cần, dự báo giá tại đó nó có thể phát hành trái phiếu và dự báo giá trị tỷ giá định kỳ đối với đồng tiền ghi trên trái phiếu.

Quyết định tài chính ngắn hạn

Yêu cầu về vốn lưu động của các MNC đặt ra một vấn đề quyết định và hết sức phức tạp. Sự phức tạp này là do có nhiều lựa chọn tài trợ sẵn có khác nhau đối với một MNC. Các công ty mẹ của MNC và các chi nhánh của chúng sử dụng phương pháp khác nhau, để có nguồn ngân quỹ ngắn hạn nhằm thỏa mãn sự cần thiết về tính lỏng của nó.

Quản trị rủi ro tài chính

Các công ty chỉ hoạt động ở thị trường trong nước thường không phải chú ý nhiều đến các rủi ro tài chính, đặc biệt là rủi ro ngoại hối. Nhưng đây lại là vấn đề hết sức quan trọng đối với quản trị tài chính trong các công ty đa quốc gia do đặc thù về sự đa dạng trong các giao dịch cũng như trong việc sử dụng nhiều đồng tiền khác nhau.

Hệ thống tài chính quốc tế chứa đựng trong nó sự phức tạp và những biến động khó lường trước, kèm theo đó là yếu tố “đa quốc gia” làm cho các công ty đa quốc gia phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, đòi hỏi các nhà quản trị tài chính của các công ty đa quốc gia phải kết hợp được sự đa dạng và dự đoán được những thay đổi đó để tạo nên giá trị tổng thể cao nhất. Những thất bại và những thành công từ hoạt động quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia sẽ là kinh nghiệm và bài học cho nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật